Discrepanță Educațională Majoră: 22% dintre Copiii Romi la Liceu vs. 80% în Populația Majoritară

discrepanta educationala

Discrepanță educațională majoră în România. Rata de participare a copiilor romi la învățământul obligatoriu în România este de 78%, ceea ce reprezintă o discrepanță semnificativă comparativ cu rata de 95% înregistrată pentru copiii români din aceleași zone. Această diferență devine și mai pronunțată atunci când vorbim despre accesul la educația liceală, unde doar 22% dintre tinerii romi sunt înscriși, în contrast puternic cu 80% dintre adolescenții din populația majoritară.

Pentru a aborda aceste disparități sociale profund înrădăcinate, în perioada martie 2021 – aprilie 2024, Organizația Salvați Copiii a colaborat cu E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) și Primăria Bahna pentru a pune în aplicare proiectul „Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile”. Acest proiect ambițios a fost conceput ca un program complex de integrare socio-educațională, care își propune să reducă decalajele educaționale și să îmbunătățească oportunitățile de dezvoltare pentru copiii romi, prin facilitarea accesului la educație de calitate și la servicii de sprijin adecvate.

Principalele cauze pentru care tinerii romi părăsesc timpuriu școala sunt următoarele:

 • rate mari de sărăcie și excluziune socială;
 • ponderea scăzută a ocupării formale;
 • condiții de locuire precară, discriminare, rasism instituțional.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor din 4 localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj. Prin desfășurarea activităților, am contribuit la construirea unei rețele de incluziune socială și luptă împotriva sărăciei, prin furnizarea de servicii integrate la nivel local, care acoperă domeniile: medical, social și educațional.

Copiii vulnerabili ajung să abandoneze școala, pentru că nu își permit costurile educației. Tocmai acești copii sunt acum expuși unor riscuri suplimentare, astfel că intervenția noastră este esențială. Perioadele de criză îi expun cel mai mult pe cei mai lipsiți de apărare, în acest caz copiii”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Proiectul este cofinanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021,  prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apel Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

Date de context:

 • Două treimi dintre etnicii romi fie nu au absolvit nici o clasă, fie au absolvit maxim studiile gimnaziale, o pondere de cinci ori mai ridicată decât cea a populației majoritare, arată datele unui studiu IRES (Studiu comparativ a nevoilor comunităților de romi în contextul stabilirii priorităților strategice de intervenție pentru incluziunea socială a acestora. Cluj-Napoca, 2018) .
 • Cele mai recente date de care dispune FRA ( European Agengy for Fundamental Rights),  provenite de la 10 state membre ale UE, arată că, în 2021, patru din cinci (80%) romi, inclusiv copiii acestora, locuiau încă în gospodării expuse riscului de sărăcie și în condiții de deprivare materială severă (48%).
 • Datele colectate în cadrul sondajului FRA privind romii, publicate în 2022, arată că o mare parte a romilor trăiesc în locuințe inacceptabile, segregate și lipsite de cele mai elementare facilități, adesea chiar fără a avea acces la apă curată de la robinet.

Darian face parte dintr-o familie numeroasă compusă din 10 membri: părinții și cei 8 copii. Familia este de etnie romă și locuiește la periferia comunei în colonia de romi a satului. Tatăl lucrează zilier pentru a-și întreține familia, singurele venituri fiind ajutorul social, alocațiile de stat ale copiilor și veniturile ocazionale obținute din munca zilieră prestată de tată. Locuința este o casă degradată, fără apă curentă, compusă din două camere și o bucătărie improvizată. Darian este elev în clasa a III-a și de asemenea este beneficiar în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile” din septembrie 2021. Deși are o situație dificilă, Darian frecventează cu regularitate programul Școală după școală din cadrul proiectului, rezultând o îmbunătățire a situației școlare și de asemenea o dezvoltare pe plan socio-emoțional.

Implicarea Salvați Copiii România și a partenerilor săi

Cele patru comunități participante la proiect și-au îmbunătățit statutul de comunități marginalizate prin: numărul de copii care participă la programele educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate pe piața formală a muncii, precum și prin reducerea inegalităților privind acoperirea cu servicii sociale și medicale.

Prin toate aceste efecte pozitive pe termen lung, proiectul a contribuit la întreruperea ciclului excluderii socio-economice și a cercului vicios al sărăciei și, implicit, la creșterea incluziunii și abilitarea romilor. Au fost oferite servicii integrate astfel:

 • 1512 persoane în situații de vulnerabilitate, din care 1349 de etnie romă, au beneficiat de acces la servicii sectoriale și integrate;
 • 698 de copii de etnie romă din sistemul preșcolar, primar și gimnazial au beneficiat de servicii educaționale;
 • 94 de copii cu vârsta 0-4 ani au beneficiat de servicii de sănătate;
 • 53 de tineri și adulți de etnie romă au beneficiat de servicii de ocupare;
 • 25 de persoane de etnie romă au beneficiat de sprijin în obținerea documentelor de identitate;
 • 14 persoane de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuit;
 • 94 de părinți romi ai copiilor beneficiari ai serviciilor de educație din cadrul proiectului au beneficiat de programe de educație parentală;
 • 32 de specialiști și voluntari implicați în lucrul cu persoanele de etnie romă și-au îmbunătățit competențele pentru creșterea calității serviciilor oferite în comunitățile vizate de proiect;
 • 45 de experți și lideri de etnie romă au fost instruiți pentru apărarea drepturilor romilor.

www.ekonews.ro.

Articole Recente