BVB DESPRE NEGOCIERILE PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII NECESARE CCP.RO

BVB

EkoNews

Bursa a anunţat, recent, că există riscul ca autorizarea Contrapărţii Centrale să nu aibă loc anul acesta

“La nivelul CCP.RO se fac toate demersurile pentru transmiterea către autorităţile de reglementare, până pe 8 septembrie 2024, a documentaţiei necesare în vederea declarării dosarului de autorizare complet”, spune BVB

CCP.RO se află într-un proces de negociere privind furnizarea tehnologiei pentru administrarea tehnică a sistemului de compensare a entităţii menite să funcţioneze în calitate de Contraparte Centrală, astfel încât nu se pot oferi, deocamdată, mai multe detalii, ne-a răspuns Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în legătura cu anunţul recent privind posibile riscuri legate de autorizarea CCP.RO Bucharest în acest an.

Reprezentanţii BVB ne-au transmis: “În calitate de companie listată şi operator de piaţă, considerăm că transparenţa faţă de investitori şi acţionari este necesară pentru ca aceştia din urmă să poată lua decizii informate. Încă din momentul lansării proiectului Contrapărţii Centrale, Bursa de Valori Bucureşti a comunicat constant cu privire la evoluţia proiectului, iar raportul curent din 29 aprilie se înscrie în aceeaşi linie de transparenţă cu privire la acest demers major pentru dezvoltarea pieţei de capital. Astfel, Bursa de Valori Bucureşti, acţionar majoritar la CCP.RO, a anunţat că la CCP.RO se poartă negocieri cu privire la componenta de furnizare a tehnologiei pentru administrarea tehnică a sistemului de compensare. Întrucât este un proces în derulare, nu putem oferi, deocamdată, mai multe detalii. La nivelul CCP.RO se fac toate demersurile pentru transmiterea către autorităţile de reglementare, până pe 8 septembrie 2024, a documentaţiei necesare în vederea declarării dosarului de autorizare complet”.

La începutul acestei săptămâni, Bursa de Valori Bucureşti ce este acţionarul majoritar al CCP.RO Bucharest a anunţat că, pe baza informaţiilor care i-au fost aduse la cunoştinţă până la acel moment, autorizarea până la finalului anului 2024 a CCP.RO în calitate de contraparte centrală, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 648/2012 (EMIR) este supusă unor potenţiale riscuri induse de necesitatea negocierilor ce vor urma în ceea ce priveşte serviciile de tehnologie pentru administrarea tehnică a sistemului de compensare.

Conform informaţiilor din document, ce fac trimitere la un regulament al ASF, termenul limită până la care poate fi depus dosarul complet pentru autorizarea CCP.RO în calitate de Contraparte Centrală este data de 8 septembrie 2024.

În raport se mai menţionează că, Bursa de Valori Bucureşti îşi propune să adopte o abordare prudenţială, ceea ce presupune inclusiv evaluarea necesităţii unei deprecieri parţiale a investiţiei BVB la CCP.RO în cazul în care termenul anterior menţionat nu va putea fi respectat. “Dacă se va lua decizia de depreciere, aceasta va fi reflectată în situaţiile financiare individuale ale BVB”, se arată în document.

Pe de altă parte, săptămâna trecută a avut loc adunarea generală de bilanţ a acţionarilor BVB în care au fost prezentate spre aprobare Raportul Anual aferent anului trecut şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru acest an. Or, în niciunul dintre aceste documente nu se menţionează despre posibile noi întârzieri în autorizarea CCP-ului.

Serviciile tehnologice pentru CCP.RO Bucharest sunt furnizate de Euronext Clearing (Cassa di Compensazione i Garanzia SpA – CC&G) în baza unui contract încheiat în 2020 pe şapte ani, după cum reiese din raportările BVB. Cum nu există vreo notificare privind încetarea contractului este rezonabil să presupunem că înţelegerea este încă în vigoare.

Conform ultimului raport anual, capitalul social al CCP.RO este de 90,67 milioane de lei, participaţia BVB fiind de 52,4%.

În luna ianuarie a anului trecut, CCP.RO a depus la ASF cererea oficială de autorizare în calitate de contraparte centrală, dar dosarul trimis iniţial era incomplet, astfel încât Autoritatea a prelungit cu şase luni termenul până la care entitatea poate transmite documentele şi informaţiile suplimentare solicitate, după cum ne-a spus într-un interviu Gabriela Horga, vicepreşedinte al ASF.

CCP-ul este o entitate care se interpune între participanţii la piaţă, devenind contraparte pentru fiecare dintre ei. În acest mod, o tranzacţie se împarte în două, Contrapartea Centrală devenind cumpărător pentru vânzător şi vânzător pentru cumpărător. Aceasta garantează atât cumpărătorului, cât şi vânzătorului finalizarea decontării tranzacţiei.

EkoNews.ro

Articole Recente